कम्पनी समाचार

मालिकले फर्निचर कारखानाको निरीक्षण गरे

2022-06-14


  • कारखाना प्रबन्धक, बिक्री प्रबन्धक, सुरक्षा निर्देशक,


कारखाना प्रबन्धक, हामी हाम्रो नयाँ विकसित उत्पादन परिचय गर्न खुसी छौं।