स्थानीय समाचार

आज बिहान डोङकियान ताल सुन्दर ढंगले रंगिएको थियो

2022-08-17

अगस्ट 16 मा बिहान 4:50 मा, एक सुन्दर गुलाबी बादल डोङकियान तालमा देखा पर्‍यो। आगोको रातो बादल र पानीको छेउमा टाढाका पहाडहरू, सँगै माछा मार्ने डुङ्गाहरू, काव्यात्मक सौन्दर्य प्रस्तुत गर्दै।