कम्पनी समाचार

सेप्टेम्बर कम मूल्य प्रत्यक्ष प्रसारण

2022-09-05

YM आउटडोर फर्निचर प्रिमियरहरू सेप्टेम्बरमा सबैभन्दा कम मूल्यहरूमा लाइभ हुन्छन्


सेप्टेम्बरमा, हामी तीनवटा प्रत्यक्ष प्रसारणहरू राख्नेछौं, र सम्पूर्ण नेटवर्क उत्पादनहरू सबैभन्दा कम मूल्यमा प्रचार गरिनेछ।

कृपया हाम्रो कम लागतको लाइभ प्रसारण लक गर्न प्रचार चार्टको माथिको दुई-आयामी कोड स्क्यान गर्नुहोस्। परामर्श गर्न स्वागत छ

अनलाइन र प्रत्यक्ष प्रसारण कोठामा ध्यान दिनुहोस्।